Przebudzony Fed w postępowym ferworze!

Pan Prezydent Biden nakazał Radzie Nadzoru Stabilności Finansowej ( Financial Stability Oversight Council ) opracować raport na temat możliwości zapobieżenia ryzykom związanym ze zmianą klimatu przez system bankowy. Rada ta (FSOC) została utworzona ustawą regulacyjną Dodda-Franka i jej statutowym celem jest monitorować nadmierne ryzyka dla systemu finansowego. Rada jest złożona z kierowników wiodących agencji regulacji finansowych, włączając w to Rezerwę Federalną. Przewodniczący Rezerwy Federalnej, p. … Czytaj dalej… Przebudzony Fed w postępowym ferworze!