Czym jest Ludzkie Działanie

Jako, że jest to pierwszy post w cyklu o podstawach ekonomii, chciałbym przybliżyć jedną z podstawowych teorii szkoły austriackiej, mianowicie teorię ludzkiego działania zwaną prakseologią oraz kwestię niepewności. Warto mieć na uwadzę, że nie jest to szczegółowe opracowanie a jedynie jej przybliżenie, więc dla pogłębienia wiedzy odsyłam do źródeł takich jak pierwszy rozdział “Ekonomii Wolnego Rynku” Prakseologia wychodzi z założenia, że człowiek zawsze działa, działaniem … Czytaj dalej… Czym jest Ludzkie Działanie