Homo Oeconomicus

Homo Oeconomicus i jego użyteczność we współczesnym świecie

Niewielu z nas przyzna się przed ludźmi do praktykowania działań uznawanych w społeczeństwie za niegodne czy niemoralne. Jednak każdego z nas spotyka w życiu taki moment, gdzie w zgodzie z własną naturą decydujemy się dokonać określonej czynności w celu maksymalizacji zysku. Adam Smith rozpowszechnił w Europie teorię, która zakłada, że zwiększenie osobistych korzyści polegać musi na skupieniu na interesie własnym[1].  Mimo uznania egoizmu osobistego jako … Czytaj dalej… Homo Oeconomicus i jego użyteczność we współczesnym świecie

Teoria Użyteczności Krańcowej

Dziś na tapet weźmiemy kolejną z podstaw szkoły austriackiej, a mianowicie: teorię użyteczności krańcowej. Punktem wyjścia dla tej teorii jest wynikająca z ludzkiego działania hierarchia potrzeb. Faktem jest, że przy nieograniczonej ilości dóbr oraz czasu człowiek dążyłby do zaspokojenia wszystkich potrzeb jednocześnie, lecz jedną z nieobalalnych prawd naszej rzeczywistości jest zasada ograniczoności dóbr, która stoi w opozycji do wspomnianej wcześniej nieograniczoności potrzeb. Jak zapewne pamiętacie … Czytaj dalej… Teoria Użyteczności Krańcowej

Czym jest Ludzkie Działanie

Jako, że jest to pierwszy post w cyklu o podstawach ekonomii, chciałbym przybliżyć jedną z podstawowych teorii szkoły austriackiej, mianowicie teorię ludzkiego działania zwaną prakseologią oraz kwestię niepewności. Warto mieć na uwadzę, że nie jest to szczegółowe opracowanie a jedynie jej przybliżenie, więc dla pogłębienia wiedzy odsyłam do źródeł takich jak pierwszy rozdział “Ekonomii Wolnego Rynku” Prakseologia wychodzi z założenia, że człowiek zawsze działa, działaniem … Czytaj dalej… Czym jest Ludzkie Działanie