Przebudzony Fed w postępowym ferworze!

Pan Prezydent Biden nakazał Radzie Nadzoru Stabilności Finansowej ( Financial Stability Oversight Council ) opracować raport na temat możliwości zapobieżenia ryzykom związanym ze zmianą klimatu przez system bankowy. Rada ta (FSOC) została utworzona ustawą regulacyjną Dodda-Franka i jej statutowym celem jest monitorować nadmierne ryzyka dla systemu finansowego. Rada jest złożona z kierowników wiodących agencji regulacji finansowych, włączając w to Rezerwę Federalną.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej, p. Jerome Powell, bez wątpienia jest zachwycony rozkazem p. Bidena. Powell od dawna wywierał presję na rzecz dołączenia przez Fed do innych banków centralnych w walce ze zmianą klimatów. Wśród sposobów w jakie Fed może próbować zwalczać ryzyka związane ze zmianą klimatu, jest wykorzystanie regulacyjnej władzy by „zachęcić” banki do pożyczania pieniędzy „zielonym” przedsiębiorstwom, oraz odmawiania kapitału „zanieczyszczaczom”. Fed może także wykorzystać politykę „luzowania ilościowego” aby zapewnić „zielonym” przedsiębiorstwom przewagę finansową względem „nie-zielonych”. Innym sposobem w jaki Fed może „zwalczać zmiany klimatu” jest przyrzeczenie monetyzacji całego długu federalnego spowodowanego przez legislację wdrażającą Zielony Nowy Ład.

dr n med Ron Paul

Zmiana klimatu nie jest jedynym obszarem w którym agenda Fedu jest „przebudzona” 1. Niektóre z banków Rezerwy Federalnej wyszły przed szereg urządzając serię wydarzeń pod tytułem „Rasizm i Gospodarka” z deklarowanym celem zwalczania „systemowego rasizmu”. Przywiązanie Fedu do zwalczenia „systemowego rasizmu” może oznaczać wymaganie nałożone na banki komercyjne, aby te obniżyły wymogi dotyczące pożyczania dla mniejszości. Rola „Community Reinvestment Act” w kryzysie mieszkaniowym 2008 roku, wskazuje że gdy rząd zobowiązuje instytucje finansowe by te pożyczały osobom pozbawionym kwalifikacji, beneficjenci takich pożyczek okazują się niezdolni do spłat, co powoduje przejęcia komornicze i bankructwa.

Argumenty sprawiedliwości rasowej mogą również posłużyć jako uzasadnienie polityki „łatwego pieniądza” i niskich stóp procentowych, powołując się na to że jakoby ograniczenie kreacji pieniądza spowalnia wzrost gospodarczy, nieproporcjonalnie krzywdząc mniejszości.

Fed może zjednać sobie przychylność administracji p. Bidena i jej kongresowych popleczników stając się „woke”. Jednakowoż spotka się to z opozycją ze strony tych, którzy są niechętni wobec rozszerzenia uprawnień rządu w imię zwalczania nieistniejących zagrożeń zmian klimatu czy promocji kłamstwa jakoby nieregulowane rynki były przyczyną „systemowego rasizmu”. Ten sprzeciw będzie wzmocniony przez gniew związany z rosnącymi cenami. Zwiększy to poparcie elektoratu dla legislacji domagającej się Audytu Fed 2. Całkowity audyt Rezerwy Federalnej udostępni Kongresowi i narodowi amerykańskiemu prawdę o działaniach Fed w obszarze polityki monetarnej w tym to jak polityka wpływa na działalność Fedu.

Wykorzystanie agendy „woke” jako wymówka do dalszego upolitycznienia alokacji kapitału i jako wymówka do rozszerzenia polityki „łatwych pieniędzy” i niskich stóp procentowych, tylko przyspieszy i pogłębi następny kryzys finansowy. Kryzys, który stanie się rezultatem lub przyczyną odrzucenia dolara w roli waluty światowej. Jego rezultatem może być też ostateczna zapaść całego aparatu Keynesowskiego państwa opiekuńczo-wojennego. Niestety, jest ryzyko, że obecny system będzie zastąpiony jeszcze bardziej autorytarnym niż dzisiejszy. Jednak, jeśli dostatecznie wielu z nas poświęci się misji szerzenia wiedzy o wolności, możemy sprawić, że następny kryzys spowoduje odrodzenie ograniczonego rządu, wolnych rynków i wolności osobistych3.Autor: dr n. med. Ron Paul
Przekład: Maciej Kamiński
tytuł oryginału: The Woke Fed
Adres oryginału: https://www.lewrockwell.com/2021/06/ron-paul/the-woke-fed/
Tekst udostępniony na warunkach Creative Commons-Uznanie Autorstwa

  1. w nomenklaturze postępowej lewicy „woke” odnosi się do włączania lewicowej agendy i optyki politycznej we wszystkie działania i całokształt postrzegania świata – przyp. MK
  2. nie podzielam optymizmu dra Rona Paula w tym zakresie – przyp. MK
  3. tu również brak mi optymizmu dra Rona Paula, ale bardzo bym chciał aby tak się właśnie stało – dlatego wspieram projekt liberalizm.net – przyp. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.